Informace o ochraně údajů

My, Volksbank Löbau-Zittau eG, Vás vítáme na naší internetové prezentaci. Váš zájem nás těší a chceme Vám pobyt na naší internetové prezentaci zpříjemnit jak jen to bude možné. K tomu, podle nás, patří také zodpovědné zacházení s Vašimi údaji odpovídající ve všech směrech zákonným předpisům v Německu.
Tyto informace o ochraně údajů platí pro internetovou prezentaci Volksbank Löbau-Zittau eG.
Pokud se lze dostat z naší internetové nabídky k ostatním poskytovatelům, pak naše informace o ochraně údajů neplatí.

1. Uchování a zpracování údajů

a) Naše webové stránky můžete navštěvovat zásadně aniž byste nám sdělili, kdo jste. Dozvíme se pouze, kdy která IP adresa zobrazila jakou stránku. Tyto údaje se vyhodnocují ke statistickým účelům. Nedochází přitom k zakládání žádných uživatelských profilů.
b) V rámci naší internetové nabídky se používají také cookies. Cookies jsou malé datové balíčky, které jsou  prostřednictvím Vašeho prohlížeče uloženy na pevném disku počítače. Slouží k ovládání internetového připojení během návštěvy na našich webových stránkách, která je tak mnohem komfortnější. Díky použití Cookies nejsou uloženy žádné osobní údaje. Některé prohlížeče mají povolené cookies již v základním nastavení. Pokud si je nepřejete, můžete změnit nastavení Vašeho prohlížeče. Jaký je postup, to si prosím zjistěte od výrobce Vašeho prohlížeče. Pokud se rozhodnete proti cookies, může se stát, že části naší internetové nabídky nebudou být moci využity.
c) Na některých stránkách můžete zadat do polí osobní údaje, jako je například Vaše jméno a adresa. Tyto údaje se zpracovávají pouze pro potřeby korespondence s Vámi, a pro ten účel, ke kterému jste nám údaje přenechali. Uchovávání, zpracování nebo využití osobních dat provádíme – kromě případů, kdy jsme k tomu povinováni zákonem – pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali svolení. Na některých stránkách máte možnost udělit takovéto svolení. Přitom Vám sdělíme účel, za jakým budeme, v případě Vašeho souhlasu, údaje uchovávat a zpracovávat. Samozřejmě, že Vaše svolení je dobrovolné. A v budoucnu můžete každé udělené povolení kdykoliv účinně odvolat.
d) Na jednotlivých webových stránkách máte také možnost založení profilu, můžete ukládat data a v případě potřeby je zase nahrát, jako je například profil Opatření. V takových profilech jsou pak uložené Vámi udané údaje a výsledky Vámi provedených výpočtů. Nedochází k ukládání uživatelských dat. Přístup k Vašemu profilu je chráněný heslem, třetí osoby k němu mají přístup pouze pokud Vy sami povolíte přenos. Samozřejmě můžete kdykoliv ve svém profilu měnit nebo mazat údaje. I založené profily můžete zase kdykoliv úplně smazat.

2. Vaše práva a další možnosti informací a kontaktování

Jste pod ochranou práva na informace ohledně dat, která jsou o Vás uložená. Navíc máte právo na opravení nesprávných údajů, zablokování nebo vymazání. Máte také právo nahlédnutí do veřejného seznamu řízení, který obsahuje další údaje o nás jako o zodpovědném místě a o zacházení s údaji. Uplatňování těchto zákonů je pro Vás bezplatné. Prosím, obraťte se na naši
(naše) osobu(- y) pověřenou(-é) ochranou údajů: Volksbank Löbau-Zittau eG, Datenschutzbeauftragter, Hauptstr. 8-10, 02727 Neugersdorf. Zde Vám také rádi předají další informace ohledně ochrany údajů.

3. Aktualizace těchto informací o ochraně osobních údajů

bčas může být nutné aktualizovat tyto informace o ochraně osobních údajů, například přidáním nových nabídek na naší internetové prezentaci. Potom Vás budeme na tomto místě informovat. Toto prohlášení je datované k 24.01.2012. Starší informace o ochraně osobních údajů zde naleznete také.

4. Vytištění a uložení těchto informací o ochraně osobních údajů

Tyto informace o ochraně osobních údajů si můžete okamžitě vytisknout a uložit, například pomocí funkce „Tisk“ nebo „Uložení“ ve Vašem prohlížeči.
-Starší informace o ochraně osobních údajů
-Informace o bezhotovostních platebních šekách

5. Webová analýza Google Analytics

Tato internetová stránka používá Google Analytics, služby webových stránek poskytované společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. soubory „cookies“, které jsou uloženy na vašem počítači a umožňují analýzu používání webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o užívání tohote webu jsou většinou posílané na server Google v USA a tam jsou následně uloženy. V případě aktivace IP anonymizace na webové stránce bude Vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo jiné smluvní dohody o Evropském hospodářském prostoru Googlem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude IP adresa posílána na server Google v USA a tam pak následně zkrácena. Na žádost provozovatele tohoto webu bude Google používat tyto informace k vyhodnocení používání internetových stránek, vytváření zpráv o činnosti internetových stránek a následně je poskytne provozovateli webových stránek. IP adresa, kterou sprostředkuje Váš prohlížeč je používaná jako součást Google Analytics, nemůže být sloučena s jinými Google daty. Můžete odmítnout používání souborů cookies pomocí nastanení prohlížeče. Dále by jsme Vás upozornili, že i v tomto případě budete moct plně využít všechny funkce tohoto webu. Pokud chcete zabránit spracování Vašich dat (včetně vaší IP adresy) v souvislosti s používáním těchto stránek, můžete tak učinit, když na uvedeném odkaze stáhete a nainštalizujete Browser-Plugin dostupné prohlížeče plug-in ke stažení a nainstalovat „https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de“.