Podmínky používání

Podmínky používání

Následující podmínky platí pro přístup  a  využívání nabízených informací a materiálů na internetových stránkách www.vb-loebau-zittau.de. Žádáme každého návštěvníka těchto stránek, aby vzal tyto pokyny na vědomí.
Použitím internetové prezentace jsou závazně uznány podmínky používání.
Užívání internetových stránek Volksbank Löbau-Zittau eG (poskytovatel) prostřednictvím partnerů poskytovatele a třetích subjektů (uživatel) se řídí následujícími ustanoveními.

1. Informační nabídka

Na internetových stránkách poskytovatele je uživateli k dispozici mnoho různých informací. Tyto informace pocházejí částečně přímo od poskytovatele, část je pro uživatele připravená spolupracujícími partnery poskytovatele (nabídky třetích subjektů).
Časově aktuální  a nezpožděné podání informací, např. finanční data a podnikatelské zprávy, nemůže poskytovatel zaručit. U časových údajů je třeba brát v úvahu, že základem je uvedené časové pásmo.

2. Disclaimer/ Odpovědnost

Poskytovatel se snaží, aby jím poskytované informace na internetových stránkách byly úplné a aktuální. Nenese odpovědnost za úplnost, správnost a aktuálnost informací zveřejněných na svých internetových stránkách.
Poskytovatel není odpovědný za přímé a nepřímé škody včetně ušlého zisku, vyplývající z informací poskytnutých na jeho internetových stránkách.
Odpovědnost za lehkou nedbalost je omezena na předvídatelné škody a za následné škody a ušlý zisk je vyloučena.

3. Žádné smluvní nabídky a  poradenství

Obsah této internetové prezentace nepředstavuje smluvní nabídku, ani finanční nebo jiné poradenství. Nezávazně jsou představovány produkty banky a informace o nich. Tyto informace neobsahují žádné záruky nebo jiné přísliby.
Použitím informací z internetových stránek nevzniká mezi poskytovatelem a uživatelem žádný smluvní vztah.
Internetová prezentace nepředstavuje žádné poradenství ve finančních nebo jiných záležitostech. Nic z obsahu internetové prezentace není možné brát jako doporučení pro provádění či zadržení určitých transakcí, aniž by byly dopředu známé potřeby a celková situace uživatele. To platí především pro nabízené výpočetní pomůcky, pomocí kterých nabízíme standardizované informace, ale není možné přes ně poskytovat individuální poradenství.
Závazné informace jsou poskytovány pouze na požádání  odpovědných pracovníků  nebo ze strany obchodních partnerů poskytovatele.

Příslušná kontanktní osoba Vám bude sdělena na základě e-mailové poptávky na adrese cz@vb-direkt.de.

4. Příkazy přes internet-banking, e-mail nebo online formuláře

Online formuláře používané na těchto internetových stránkách slouží výhradně jako nezávazná žádost o informace.
Příkazy bance Volksbank Löbau-Zittau eG budou akceptovány a provedeny, pokud budou zadány do příslušné bankovní funkce po předchozí identifikaci uživatele pomocí čísla konta a PIN/TAN. Příkazy, které banka obdrží prostřednictvím e-mailu nebo online-formulářů, budou provedeny pouze tehdy, pokud bude klientovi předem zaslán potvrzující e-mail. Nepotvrzené příkazy nejsou závazné.

5. Úpravy k nabídkám třetích subjektů

V internetové prezentaci poskytovatele jsou k dispozici mimo vlastních obsahů poskytovatele také informace od spolupracujících partnerů poskytovatele (dále jen partneři). Tyto nabídky jsou speciálně označeny a odkazují na smluvní podmínky daného partnera.
Partneři poskytovatele nabízejí uživateli své nabídky pod vlastním názvem a na vlastní fakturu. Uzavře-li uživatel s partnerem smlouvu, tak mezi uživatelem a poskytovatelem internetové prezentace nevzniká žádný smluvní vztah.

6. Odkazy a rámce

Odkazy na nabídky třetích subjektů na spodních částech stran, složek nebo souborů z prezentace poskytovatele jsou přípustné pouze na základě předchozího písemného povolení poskytovatele. Totéž platí pro začlenění nabídky nebo části nabídky třetích subjektů použitím "rámců" (vložená okna).
Poskytovatel neručí za informace a obsahy, na které se poukazuje z jeho prezentace přímo či nepřímo pomocí odkazů. Obsah těchto odkazy spojených stránek poskytovatel neautorizoval. Nejsou poskytovatelem průběžně kontrolovány. Poskytovatel si tyto obsahy ani nepřivlastňuje.

7. Změny

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění stávajících informací bez předchozího upozornění v případě, že jsou při změnách  zohledněny zájmy poskytovatele vůči uživateli.

8. Autorská a uživatelská práva

Obsah této internetové prezentace je chráněn autorskými právy poskytovatele, v některých případech i ve prospěch třetích subjektů. Veškerá práva jsou vyhrazena.
Každý uživatel prezentace má právo dočasně uložit či stáhnout obsah stránek. Pro trvalé uložení stejně jako další kopírování obsahu je potřeba souhlas poskytovatele.
To samé platí pro využití obsahu z této internetové nabídky ve vlastních internetových nabídkách uživatele. Potřebný souhlas je možné vyžádat na cz@vb-direkt.de.
Veškeré obrázky a grafiky použité na těchto webových stránkách jsou chráněny autorskými právy. Jakékoli dlouhodobé ukládání, úpravy a kopírování jsou zakázány a porušení tohoto zákazu může vést k právním důsledkům.

9. Ochrana údajů

Poskytovatel zachází zodpovědně s osobními údaji, které mu byly poskytnuty. Osobní údaje se uchovávají, zpracovávají a využívají v souladu s platnými národními a evropskými předpisy o ochraně údajů, obzvlášť zákonu o telemédiích. Podrobnosti o postupech, které jsou relevantní pro ochranu osobních údajů jsou k dispozici v Zásadách o ochraně údajů poskytovatele.

10. Volba práva

Platí výlučně německé právo.