VR Bezpečnost

100 % bezpečnost pro Vaše peníze

VR Bezpečnost

- od prvního eura do poslední koruny. Protože společně jsme silní. Volksbank a Raiffeisen banky jsou organizovány jako družstvo a stojí jedna za druhou. Společně budují všechny družstevní banky, bezpečnou síť a vzájemně se podporují. Finanční skupina Volksbank a Raiffeisen bank byla hodnocena raitingovou agenturou Fitch-Ratings výborným hodnocením  "AA-".

Důvěřujte silné evropské finanční instituci s dlouholetou tradicí. 

Volksbank Löbau-Zittau eG je členem zabezpečující skupiny německých Volksbank a Raiffeisen banken (BVR). Skrze bezpečné zřízení Sicherungseinrichtung des BVR jsou garantované všechny investice(vklady, vkladové listy, termínované vklady a dluhopisy) všech zákazníků(jednotlivců, podniků a veřejných institucí) v plné výši (tj. 100%).

Všechny vklady českých a zahraničních klientů jsou u VR-BANK.cz 100% jištěné.