Důležité změny při přihlašování do internetového bankovnictví

Dne 11. září 2019  vstupuje v účinnost tzv. „Druhá fáze“ provádění „druhé směrnice o platebních službách EU (PSD2)“. Cílem je stanovit společné normy pro bezpečnost elektronických plateb a zlepšit ochranu spotřebitele v Evropském hospodářském prostoru. Díky tomu bude online bankovnictví, VR BankingApp a online nakupování s kreditními kartami ještě bezpečnější.

V budoucnu budete  při přihlašování do online bankovnictví požádáni alespoň každých 90 dnů, abyste se legitimizovali pomocí VR NetKey nebo Vašeho PIN a TAN. To platí také pro zadávání plateb a vyhledávání informací o pohybu na účtu. Bude tedy potřeba vygenerování TANu pomocí TAN generátoru a karty či aplikace VR-SecureGo ve Vašem telefonu